Sarnaki Platerów Łosice tinder is it a hookup app wot terrible matchmaking dating fearful avoidant
dating a 6ft guy Usługi Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Utrzymanie czystości i porządku w gminach Edukacja Informacje Galeria BIP Składowisko Linki RODO Kontakt Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe Zamówienia Publiczne
Witaj, dziś mamy wtorek, godzina 12:41

Strona główna

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą  w Łosicach  powstał w 1997 r i został zarejestrowany w Rejestrze Związków Prezesa Rady Ministrów w dniu 12 maja 1997 roku.

Związek jest właścicielem i administratorem składowiska odpadów oraz prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych i  segregowanych z terenu Związku.   W jego skład wchodzi 5 gmin powiatu łosickiego oraz 1 gmina powiatu siedleckiego, zajmują one obszar 757,58 km2, zamieszkuje w nich  obecnie prawie 31,5 tys. mieszkańców.

Gminy należące do Związku:

Miasto i Gmina Łosice (pow. łosicki )

gm. Sarnaki (pow. łosicki )

gm. Platerów (pow. łosicki )

gm. Huszlew, (pow. łosicki )

gm. Olszanka (pow. łosicki )

gm. Korczew (pow. siedlecki )

 

         Zadania Związku są następujące:

·        koordynacja działań poszczególnych gmin i jednostek prowadzących działalność na ich terenie w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów     związanych z ochroną środowiska;

·        modernizacja i utrzymanie wspólnego składowiska odpadów komunalnych

·        współdziałanie w zakresie dowozu, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych z terenu działania Związku;

·        gospodarka odpadami komunalnymi i koordynacja usług z tym związana;

·        propagowanie idei ochrony lokalnego środowiska naturalnego;

·        prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie;

.      tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin - Uczestników Związku, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

 

 

Stronę odwiedziło: 576364 osób Strony internetowe Toruń